Els sistemes de detecció d’incendis avisen de manera automàtica de l’existència d’un incendi, sent la seva importància fonamental per ajudar a la seva primerenca extinció, evitant així danys majors en la instal·lació del client.
Un sistema antiincendis, instal·lat i mantingut correctament, és garantia de protecció davant els possibles riscos que puguin originar-se en la seva indústria, negoci, petit comerç …
DETECCIÓ ANALÒGICA O CONVENCIONAL (Centrals de detecció, detectors iònics o òptics de fums, detectors tèrmics i termovelocimètrics, barreres lineals detectores de fums, polsadors, sirenes acústiques d’alarma interiors i exteriors …)
DETECCIÓ MONÒXID DE CARBONI (Centrals de CO, detectors de CO … Especialment dissenyats per al mesurament de CO en pàrquings, tallers, túnels … i possibilitar la posterior activació de sistemes d’extracció / ventilació per evitar la seva acumulació).
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (Equips fixos de protecció connectats a la xarxa de proveïment d’aigua, normalment localitzats en un armari de vidre i formats principalment per mànega, debanadora, llança broquet i vàlvula).
EXTINCIÓ PORTÀTIL (Extintors de Pols, de diòxid de carboni … en mides i pesos diferents, a instal·lar segons normativa de seguretat).

Productes detecció incendis