Servei de revisió de sistemes de seguretat

Servei mitjançant el qual el nostre equip tècnic realitza la revisió del seu sistema, amb la periodicitat acordada mitjançant contracte. Aquesta revisió té per objecte la verificació del correcte funcionament del sistema, així com la substitució de piles en cas que hi hagi aparells via ràdio. Cada revisió s’ha de registrar al llibre de revisions del client. En cas d’apreciar-se alguna anomalia durant la mateixa, el tècnic informarà al client, qui prendrà la decisió oportuna.

Revisión sistemas de seguridad

ALTRES SERVEIS

vigilancia

Vigilància
de seguretat

llaves

Custòdia de
claus

conexion

Connexió
a central receptora
d’alarmes