Vigilància de seguretat

Servei de control de vigilància in situ mitjançant personal qualificat, per donar cobertura tant en esdeveniments esporàdics (fires de mostres, espectacles, vigilància per vandalisme reincident …) en els quals es necessiti d’aquest servei, com de forma estàtica en polígons industrials (amb o sense rondes de control). El nostre personal disposa de tots els mitjans necessaris per al perfecte exercici de les seves funcions, com també de l’últim en tecnologia per a les comunicacions, estant sempre connectats amb la nostra central. A més disposem de VEHICLES de control de rondes

Vigilancia de seguridad

ALTRES SERVEIS:

revision-sistemas-de-seguridad

Revisió
sistemes de seguretat

llaves

Custòdia de
claus

conexion

Connexió
a central receptora
d’alarmes